Společnosti a webové stránky, které jsou nám blízké:

KITES.CZ – spolehlivá kiteboarding škola s desítkou výukových lokalit